Aurinkovoimala Verlaan

Aurinkopaneelit on asennettu tallirakennuksen lounaislappeelle.
Aurinkopaneelit on asennettu tallirakennuksen lounaislappeelle.

Aurinkovoimala Verlan maailmanperintökohteeseen

Verlan maailmanperintökohteessa matkailua kehitetään kestävyys huomioiden. Siitä osoituksena
maailmanperintökohdetta hallinoivalle UPM Verlan tehdasmuseolle on myönnetty Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki tammikuussa 2021, ensimmäisenä kohteena Kouvolassa.

Ekologisen kestävyyden parantamiseksi Verlassa on pyritty minimoimaan kohteen energiankäytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt. Maailmanperintökohteessa sähköenergiana käytetään vain nollapäästöistä Verlankosken vesivoimaloissa tuotettua sähköä. Vuonna 2018 Verlan tehdasalueelle valmistui tehokas lämpökeskus, josta saadaan puupelletillä tuotettua lämpöä tehdasalueen rakennuksiin ja Patruunan Pytinkiin. Vähäisenkin ympäristön kuormittamisen pienentämiseksi syntyi ajatus uusiutuvan sähkön tuotannosta itse kohteessa. 

Joulun alla, vuoden pimeimpään aikaan, Verlaan valmistui 28,4 kW tehoinen aurinkovoimala. Se tulee tuottamaan noin 20 % museoalueen vuosittaisesta sähköntarpeesta.  Tämä oma sähköntuotanto kompensoi pellettilämmityksestä aiheutuneita päästöjä, kun nollapäästöistä vesisähköä vapautuu aurinkovoimalan tuoton verran muiden kuluttajien käyttöön. 

Verlassa aurinkoenergia on poikkeuksellisen tehokas ja toimiva ratkaisu. Paras hyöty nimittäin aurinkovoimalasta saadaan silloin, kun tuotettu energia voidaan käyttää suoraan kohteessa. Verlassa tämä toteutuu mitä ihanteellisimmin: aurinkovoimalan sähköntuotto on suurimmillaan kesäaikana, jolloin myös sähkönkulutus on kohteessa suurta matkailusesongin vuoksi.  Aurinkovoimalan tuottama energia voidaan hyödyntää lähes kokonaan kohteessa. Kuumana kesäpäivänäkin sähköä tarvitaan museossa, ravintolan keittiössä ja käyttöveden lämmityksessä. Lisäksi etenkin kesäaikana tehtävissä restaurointi- ja kunnostustöissä käytetään paljon sähköllä toimivia laitteita. 

Aurinkovoimala asennettiin museoalueen laidalla sijaitsevan tallirakennuksen
katolle. Tallirakennuksen lounaaseen avautuva aurinkoinen “takalape” on optimaalinen paikka. Aurinkopaneelit eivät näy Verlan museoalueelle lainkaan, eivätkä ne juurikaan näy kohdetta lähestyttäessä, koska rakennus jää muiden rakennusten ja puuston katveeseen. Aurinkovoimalasta ei siis aiheudu maisemallisia haittoja, mikä on Verlan kaltaisessa suojelukohteessa otettava huomioon. Museovirasto suhtautui myönteisesti aurinkovoimalahankkeeseen ja nosti lausunnossaan esille Verlan pitkän teollisen historian, johon on olennaisena osana kuulunut sähköntuotanto. 

UPM Verlan tehdasmuseo hankki aurinkovoimalan paikalliselta KSS Energia Oy:ltä, jolla on maailmanperintökohteen läpi virtaavassa Verlankoskessa kaksi toimivaa vesivoimalaa. KSS Energia Oy on tehnyt Verlan matkailijoiden käyttöön kohteen pysäköintialueelle sähköautojen latauspisteen. 

Verlassa vierailevana tai majoittuvana matkailijana voit olla varma siitä, että suoraan tai välillisesti käyttämäsi sähkö ja aistimasi lämpö on mahdollisimman puhtaasti tuotettua. Myös alueella toimivat matkailuyrittäjät ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa mahdollisimman kestävästi.

 

Ville Majuri, UPM Verlan tehdasmuseon johtaja

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.