0,00 €

Ekomatkailuun ja uuden sukupolven varusteisiin erikoistunut Hang Outdoors sekä metsäkokemuksia Verlassa ja Repovedellä tarjoava Tervarumpu yhdessä ylläpitävät Verlan Suma -palvelupistettä Verlan museoalueella arkkitehti Eduard Dippelin vuonna 1902 suunnittelemassa myllymakasiinissa, entisen jauhomyllyn (1952-1985) tiloissa.

Verlan Suma toimii vierailijoita, palveluita ja alueen elämyksiä yhteen keräävänä palvelupisteenä, josta on yhteydet ympäröiviin kulttuuri- ja luontoarvoiltaan ainutlaatuisiin kohteisiin. Asiointi Sumassa tapahtuu sekä palveltuna että itsepalveluautomaation kautta aamukuuden ja iltakymmenen välisenä aikana. Sumassa on mahdollista ostaa ja maksaa palveluja ja tuotteita suoraan yrittäjiltä itseltään ilman välikäsiä.

Konkreettisesti Verlan Suma tarjoaa mm. kokeiltavaksi ja vuokrattavaksi uusia matalan hiilijalanjäljen retkeily- ja ekomajoitusvarusteita, vuokravälineitä, ohjattuja ja omatoimisia elämyksiä ja aktiviteetteja, retkiin liittyviä kuljetuksia sekä tietysti alueelle soveltuvia karttoja. Lisäksi Suma toimii alueen mökki- ja ekomajoituksen vastaanottona ja tuottaa majoitustoimintaa tukevia palveluita kuten esimerkiksi liinavaatteita, varauspalveluja ja lähiruokatuotteita.

Verlan Suma on osa laajempaa yhteistyötä ja kehittämisprojektia UPM Verlan tehdasmuseon, UPM Metsän, Johku-teknologian ja Tervarummun kanssa, jossa testataan uusia matalan hiilijalanjäljen majoitusratkaisuja, metsän virkistyskäyttöä ja laajennetaan alueen ekomatkailupalveluita uudenlaisen yrittäjien välisen yhteistyön kautta. Verlaan rakentuu lähivuosina myös uusi ekomatkailun tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alue, jossa testataan useiden kansainvälisten valmistajien varusteita ja retkeilytuotteita niiden kehitysvaiheessa. Kehitettäviä uusia ratkaisuja ja palveluja hyödynnetään yhdessä Hang Outdoors verkoston muiden ekomatkailukumppanien kanssa eri puolilla Eurooppaa.

Verlan Suman ja sen ympärille muodostuvan toiminnan ydinarvot ovat pitkäjänteisyys ja kestävyys. Kokonaisuutta kehitetään kärsivällisesti nojautuen olemassa oleviin rakenteisiin asiakkaita kuunnellen. Verlan Suma on sitoutunut sopimustasolla kestävän matkailun periaatteisiin maailmanperintökohteessa.

Tutustu Verlan Sumaan: Verlansuma.fi

Tiedustelut

Hang Outdoors
tony@hangoutdoors.fi
+358 50 350 6160
Y-tunnus: 2175966-5
Kauppias
Hang Outdoors
tony@hangoutdoors.fi
+358 50 350 6160
Y-tunnus: 2175966-5
Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.