Verlan näyttelytiloihin on museon avoinna ollessa vapaa pääsy.

Au­to­tal­li - UPM Bio­fo­re -näyt­te­ly

Museon infon eli tehtaan Väentuvan alakerrassa on patruunan autotalli. Se on nyt metsään ja bioarkeen keskittyvä elämyksellinen tila, jossa esitellään biopohjaisia tuotteita, joita meidän jokaisen arkeen on tarjolla jo nyt. Näyttely kertoo, miten jokainen voi vaikuttaa vastuullisiin valintoihin.

Kol­la­ma­ka­sii­ni - Ver­lan Ai­ka­ja­na

Kollamakasiinissa eli pahvipaalien varastossa voit tutustua Verlan 150-vuotisen teollisuushistorian Aikajanaan. Näyttely kertoo kohteen vaiheista  ensimmäisen puuhiomon perustamisesta tämän päivän suojelu- ja esittelytoimintaan.

Kei­la­ra­dan pa­vil­jon­ki

Patruuna Kreidl rakennutti puistoon keilaradan. Radan toisessa päädyssä oli samanlainen kahdeksankulmainen paviljonki kuin nykypäivään on säilynyt. Nykyisin paviljongissa voi istuskella kahvilla ja sen seinillä on pieni valokuvanäyttely.

Pa­lo­ka­lus­to­va­jan näyt­te­ly

Noin 1890 rakennettu palokalustovaja on pieni 6-kulmainen ikkunaton rakennus. Tehtaalla oli oma ruiskuryhmä, jonka toimintaa palokalustovajan näyttely esittelee.

Raa­mi­sa­ha - Uit­to­näyt­te­ly

Verlan raamisahalla sahattiin puutavaraa Verlan tehtaan ja asuinalueen tarpeisiin. Nykyisin Raamisaha toimii näyttelytilana ja kertoo Verlasta osana Mäntyharjun väylän uittoa.

Uittoradan konehuone ja kiskot

Uittoradan konehuone on 1960-luvun alusta, jolloin Verlassa siirryttiin irtouitosta nippu-uittoon. Niput vedettiin vaunuissa kiskoja pitkin ylävirrasta kannaksen yli tehtaan alapuoliseen Vähä-Kamposeen. Nykyisin rakennuksessa on osa Verla – osa Mäntyharjun väylän uittoa -näyttelystä.

His­to­ria­pol­ku ja Kos­ki­näyt­te­ly

Maailmanperintökohteessa polveilee opaskyltein varustettu kohteen historiasta kertova polku, joka lähtee esihistorialliselta kalliomaalaukselta ja kiertää niin tehtaan ympäristössä kuin työväen asuinalueella. Historiapolulla on myös kosken eri vaiheita ja hyödyntämistä esittelevä koskinäyttely, se löytyy kävelysillalta, puuhiomon päätyseinän ja voimalaitoskanavan suojapadon välistä.

Historiapolku on kiva tapa tutustua omatoimisesti Verlan maailmanperintökohteeseen. Yli 10 henkilön ryhmille on mahdollisuus varata myös opastus tehtaan ympäristöön. Opastettu historiapolun kierros maksaa ryhmille 10€/henkilö. Yhteislippuna tehdasmuseon opastuksen kanssa lisämaksu tehdasalueen ulko-opastuksesta on 8 €/henkilö.

Li­pun torp­pa

Lipun torppa on siirretty Verlaan 1870-luvun alussa ja se on alueen vanhimpia rakennuksia. Nimensä se on saanut Verlan ensimmäisten asukkaiden, Lipun perheen mukaan. Mökissä on kesäisin työläisten asumisesta kertova näyttely.

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.