Kouluryhmille

Verla sopii kaikkien kouluasteiden retkikohteeksi niin keväällä kuin syksylläkin. Opastettu museokierros on muokattavissa kaikenikäisille ja vierailuun voi yhdistää myös erilaisia Verlaan liittyviä tehtäviä tai työpajoja.

Verlan puuhiomoon ja pahvitehtaaseen voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla.

Museo tarjoaa ilmaiset opastukset koululaisryhmille opettajineen ja ohjaajineen.

Tehdasopastuksen kesto on noin tunti. Verlassa pääsee tutustumaan niin menneeseen elämään kuin puunjalostusteollisuuden varhaisvaiheisiin mielenkiintoisella tavalla. Paperin- ja pahvinvalmistusprosessi on helppo ymmärtää Verlassa, missä tuotanto oli vielä hyvin yksinkertaista.

Pienemmille oppilaille (1.-2. luokkalaisille) voimme järjestää lastenkierroksia, joissa he pääsevät auttamaan opasta kierroksen aikana. Opastukseen liittyy pieni elokuvahetki (noin 12 minuuttia kestävä dokumentti) ja opastuksen kesto on vajaa tunti.

Koululaisten opintokäyntiin Verlan tehdasmuseossa voi yhdistää metsäretken UPM Metsän tekemällä metsätietopolulla, joka lähtee Verlan Seuratalon viereiseltä parkkipaikalta. Noin kahden kilometrin pituisen polun kohteet kertovat metsän eri kasvuvaiheista sekä luonnon- ja maisemanhoidosta. Seuratalon parkkipaikan kohdalla, rannalla, on myös nuotiopaikka, jossa koululaisryhmät voivat evästellä.

Metsäpäivän Verlassa voi hyvin yhdistää moneen eri oppiaineeseen: kuvataide, liikunta, äidinkieli, matematiikka, ympäristöoppi ja historia. Metsäpäivään on mahdollista hakea kuljetusavustusta Suomen Metsäsäätiöltä, joka tukee koulujen tutustumista metsäteollisuuteen ja -talouteen.

Kouluryhmien opastetut museokierrokset varataan etukäteen joko sähköpostitse museum.verla@upm.com tai puhelimitse numerosta 02041 52170.

Vierailun ohjelmaan voi sisältyä esimerkiksi

 • Opastettu museokierros (kesto noin tunti)
 • Metsätietopolku (n. 2km) – tiedustele opastusta info@tervarumpu.fi
 • Kalliomaalaukset
 • Opettajan johdolla voi tutustua museoalueella olevan historiapolun opasteisiin
 • Ruokailu, myös mahdollisuus omatoimiseen makkaranpaistoon
 • Työpajoja, esimerkiksi pahvin valmistusta (Pikku Kippo: Liisa Raskinen pikkukippo@gmail.com, 040 0550 864).

Huo­mioi­ta­vaa

 • Verlan tehdasmuseo ei ole esteetön. Liikuntarajoitteinen henkilö voi kuitenkin osallistua muun ryhmän mukana puolittaiselle kierrokselle.
 • Varmistattehan jo ennen kierroksen alkua, että matkapuhelimenne on äänettömällä.

Teh­tä­viä kou­lu­ryh­mil­le

Erinomaisia ja Verlan vierailuun helposti yhdistettäviä tehtäviä löytyy Suomen Metsäyhdistyksen sivuilta.

Maailmanperintökasvatukseen löytyy materiaalia Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilta.

Tehtävät soveltuvat niin ennakkotehtäviksi kuin vierailun jälkeenkin tehtäväksi.

Es­ka­riin ja pie­nil­le kou­lu­lai­sil­le ki­vo­ja teh­tä­viä ovat mm.

 • Hullunkuriset kasviperheet -pelikortit. Pelikorttien materiaalin keruu sopii liikuntatunnille, askartelu kuvataiteeseen ja peli ympäristötietoon.
 • Kartonki-Aino -satukirja kertoo hauskalla tavalla, miten maitopurkki syntyy. Sopii hyvin lukemaan oppineille.

Met­sä­tie­to­po­lun yh­tey­teen so­pi­vaa ma­te­ri­aa­lia

 • Talousmetsän kierto - oppimateriaalia 5.-6. luokkalaisille

 Ylä­kou­lu­lai­sil­le so­pi­vat puo­les­taan

 • Metsävisa 2014
 • Metsänmittausohjeet. Näihin kannattaa tutustua etukäteen ja oppilaat voivat suorittaa tehtävän Metsätietopolulla.
 • Maailmanperintövisa (kahoot) koulussa kännyköillä/ tableteilla pelattavaksi.
 • UPM Forest Life. Kertoo mielenkiintoisella tavalla metsästä. Kannattaa tutustua - ja ottaa ohjelmaan vaikkapa englanninkielisenä.
Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.