Mäntyharjun väylä käsitti vesistön Puulaveden Suonsalmen virrasta Pyhäjärveen. Väylän viides uittopiiri oli Siikakoskesta Verlan ja Lintukymen kautta Pyhäjärveen. Väylä oli uiton kannalta hankala sillä siinä oli useita koskia ja kapeita salmia. Väylän oppi tuntemaan, kun työskenteli vuoden, pari yhdellä osuudella.

Voikosken ja Siikakosken välisen Vuohijärven syysmyrskyt oli reitin hankalin osa. Puut saattoivat ajautua johonkin matalaan lahteen ja jäätyä osittain kiinni. Tyyni keli oli uiton kannalta paras, mutta Voikosken ja Verlan välillä oli usein itätuuli. Suolajärvellä ei ollut pahoja tuulia eikä puita juuri karannut puomin läpi. Siikakosken jälkeen oleva Oravasalmi oli kapea ja hankala paikka ja keskellä Suolajärveä oli selkäluoto. Viinakoukun niemi Säynätnuoran yläpuolella, oli paikka jossa lautta otettiin kiinni. Matalaniemi oli Jaalan puoleinen vastaniemi, oikein kivinen.

Hinaaja veti lautat Vuohijärven yli Siikakoskelle, jossa oli uittoränni. Siitä puut laskettiin kosken alapuolelle ja koottiin taas lautaksi. Lautta hinattiin Suolajärven yli Säynätnuoraan, joka oli kapea paikka, missä lautta piti jälleen avata ja laskea tukit yksitellen läpi. Säynätnuorassa oli Uittoyhdistyksellä kämppä ja yksi mies vakituisena hoitamassa tukkien kulkua kapeikon läpi. Tukkisuma kapeikossa saattoi keskeyttää muun veneliikenteen pitkäksikin aikaa.

Mäntyharjun väylän V piiri käsitti välin Siikakoski – Verla – Puolakankoski – Lintukymi – Pyhäjärvi. Piirin tukikohta oli Rauhalahti Mustalahdessa Verlan ja Puolakankosken välillä, mutta pienempiä asemia oli myös Verlassa ja Siikakoskella Rauhalahdessa oli piiripäällikön konttori ja majoitustiloja työmiehille. Pajassa ja puutyöverstaassa korjattiin työkalut ja tehtiin veneet. Alueen kokonaispinta-ala oli noin kolme hehtaaria. Verlassa sijaitsi uittotupa, venevaja, varasto sekä öljyvarasto.

Puolakankosken jälkeen puut jatkoivat irrallaan Lintukymeen saakka. Pyhäjärvellä Verlan kautta tuleva puu yhtyi Kymin uittoväylään. Vielä 1930-luvulla Lintukymessä toimi erottelu nk. Lamminlossin paikalla. Erottelussa lajiteltiin Voikkaan ja Kuusankosken tehtaille tuleva puu omiin lauttoihinsa.